main_image_1920px_2

Marita aktivnosti

Marita zapadni Balkan je usmerena na tri oblasti delovanja

Prevencija narkomanije za učenike

Predavanja su namenjena učenicima osnovnih i srednjih škola uzrasta 12-18 godina i traju dva školska časa. Predavači upozoravaju mlade na širok spektar posledica i opasnosti vezanih za narkomaniju i motivišu ih da unapred izgrade ispravan stav i kažu „ne“ drogama kada se susretnu sa njima, tj. da ih nikada ni ne probaju.

Više

Prevencija narkomanije za roditelje

Predavanja su namenjena roditeljima i naglašavaju uticaj porodice i vaspitanja na razvoj ličnosti deteta. Razgovara se o najčešćim modelima odnosa prema deci, koji mogu doprineti kasnijoj zloupotrebi droge kao jedom od načina na koji se mladi suočavaju sa krizama u odrastanju.

Više

Individualno savetovanje

Savetovanje uključuje podršku zavisnicima i njihovim porodicama, pomoć pri izboru adekvatnog programa oporavka, pripremu zavisnika za ulazak u rehabilitacione centre u regionu, kao i za prilagođavanje na nove životne okolnosti nakon uspešne rehabilitacije.

Više

Drugi o Mariti

Utisci, komentari i preporuke školskih pedagoga i psihologa

Marita Blog

Najnovija dešavanja, objave i tekstovi vezani za prevenciju narkomanije

Školska 2016/2017

Predavači Marite su tokom školske 2016/2017 godine održali 90 radionica na temu prevencije narkomanije kojima je prisustvovalo ukupno 3.640 đaka. I ove godine nas raduje visok nivo interesovanja kod učenika za ovu temu, kao i njihova uključenost u predavanja. Zahvaljujemo ...

More

Školska 2015/2016

Tokom školske 2015/2016 godine predavači Marite održali su 98 radionica na temu prevencije narkomanije kojima je prisustvovalo ukupno 3.100 đaka. Posebno nas raduje visok nivo interesovanja kod učenika za ovu temu, kao i njihova uključenost u predavanja. Zahvaljujemo se predavačima ...

More

Prestani pre nego što počneš!

reci ne drogama ako budeš ponuđen

Želite da organizujemo predavanja kod vas u školi?