O nama

Marita program prevencije narkomanije

Marita Zapadni Balkan je registrovana nevladina organizacija, osnovana u februaru 2015. godine, sa misijom da spreči zloupotrebu droga i proširi anti-droga poruku među mladima u Srbiji i ostalim balkanskim zemljama. Program prevencije narkomanije Marita zvanično preporučuje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i vrlo je dobro prihvaćen u osnovnim i srednjim školama, na okupljanjima mladih i roditeljskim sastancima. Za samo dve godine, održano je 188 radionica za prevenciju droga sa 6.740 učesnika i predstavnika škola.

Cilj Marite je da ohrabri i podrži mlade da donesu čvrstu odluku da kaže „NE“ kada im se ponude droge. Na preventivnim radionicama Marite, bivši zavisnici pričaju mladima, koji još nisu probali droge, o razlozima zbog kojih su počeli da uzimaju droge, i o gubicima u životu koje je ova zavisnost prouzrokovala. Radionice za prevenciju „Marita“ nameravaju da razotkriju mitove o upotrebi droga – i ispričaju pravu priču o strahu, depresiji i trajnim posledicama koje danas doživljavaju zbog svoje ranije zloupotrebe droga. Takođe, Marita edukuje tinejdžere o načinu na koji droge čine ljude zavisnim. „Mnogo je lakše i pametnije reći NE kada vam se ponude droge, nego pokušati da prestanete nakon što postanete zavisni“.

Svi predavači su rehabilitovani bivši zavisnici koji su minimalno 10 godina apstinenti od svih psihoaktivnih supstanci.

Pročitajte više na veb sajtu Marita Norway: www.marita.no

Predavači

Jovica

Predavač

Dino

Predavač

Nebojša

Predavač

Katalin

Predavač

Interested in Supporting Marita Work?