новембар 2017

Školska 2016/2017

Predavači Marite su tokom školske 2016/2017 godine održali 90 radionica na temu prevencije narkomanije kojima je prisustvovalo ukupno 3.640 đaka. I ove godine nas raduje visok nivo interesovanja kod učenika za ovu temu, kao i njihova uključenost u predavanja. Zahvaljujemo ...

0ShareMore