септембар 2016

Školska 2015/2016

Tokom školske 2015/2016 godine predavači Marite održali su 98 radionica na temu prevencije narkomanije kojima je prisustvovalo ukupno 3.100 đaka. Posebno nas raduje visok nivo interesovanja kod učenika za ovu temu, kao i njihova uključenost u predavanja. Zahvaljujemo se predavačima ...

0ShareMore