Prevencija narkomanije za učenike

Plan rada

Kako organizujemo predavanja po školama

Predavanja prevencije narkomanije „Marita“ traju dva školska časa i imaju za cilj da upozore mlade na širok spektar posledica i opasnosti vezanih za zloupotrebu psiho-aktivnih supstanci. U okviru predavanja prikazuje se edukativni film i razgovara se o tome kako mladi ljudi mogu unapred da izgrade ispravan stav i kažu „ne“ drogama kada se susretnu sa njima, tj. da ih nikada ni ne probaju. Veličina grupe je 1–4 školska razreda u zavisnosti od raspoloživog prostora i rasporeda škole. Predavanja su prilagođena aktuelnoj situaciji u našoj zemlji i narkoticima koje se trenutno nalaze na tržištu Balkana.

Teme

Oblasti koje obrađujemo tokom predavanja

Predstavljanje predavača – kratko predstavljanje predavača i upoznavanje sa učenicima kao i predstavljanje organizacije „Marita“ i donatora koji je omogućio realizaciju projekta;

Svrha prevencije i zašto je prevencija važna – predavač objašnjava važnost da učenici donesu odluku da nikada neće ni probati drogu;

Iskustva zavisnika – primeri životnih priča zavisnika iz raznih uglova, od načina na koji su prvi put probali drogu, preko pojašnjenja kako je zaista izgledala njihova svakodnevnica i predstavljanje dubokih problema koje taj životni stil nosi sa sobom;

Posledice drogiranja – pregled najčešćih posledica uzimanja droge (bolesti izazvane zloupotrebom droga, gubitak prijatelja, razarajući uticaj na porodicu, propušteno vreme, kriminalitet, siromaštvo i prerana smrt);

Podela droga na „teške“ i „lake“ – predavač u interakciji sa učenicima dolazi do podele droga na lake i teške, pri čemu se naglašava da je ovakva podela zavaravanje i da većina zavisnika počinje sa „lakom“ drogom a na kraju završava na „teškoj“. Razgovara se o tome kako su takozvane lake droge najopasnije jer predstavljaju najčešći ulazak u svet droga;

Upoređivanje droga na skali po tome koja od njih izaziva veću psihičku/fizičku zavisnost – predavač u interakciji sa učenicima objašnjava različite stepene zavisnosti najzastupljenijih droga na tržištu Balkana;

Faktori uticaja (zašto?) – predavač objašnjava koji su najčešći faktori uticaja na pojedinca da posegne za drogom (krizne situacije, osećaj ne ispunjenosti, dosada, dokazivanje pred vršnjacima, uticaj okoline, ekonomski status itd.);

Rizične grupe (ko?) – u interakciji sa učenicima definišu se koje su karakteristike pojedinaca koji su skloniji da probaju drogu (loša slika o sebi, adrenalinski zavisnici itd.);

Prikazivanje edukativnog filma „Marita 2“;

Pitanja i diskusija – Kreiranje sigurnog prostora

Metodologija

Metodologija transfera znanja zasnovana je na savremenim metodološkim principima i podrazumeva:

Kreiranje sigurnog prostora – to jest prostora u kome će učesnici/e osetiti slobodu da se lično izraze i budu otvoreni, te preuzmu odgovornost prema sebi, drugima u grupi i zajedničkom procesu.

Omogućavanje socijalnog učenja – sva predavanja podrazumevaju interaktivnost, komunikaciju između predavača ali i između učesnika/ca, učenje u grupi, sa grupom i od grupe; grupa će biti korišćena i kao izvor učenja o sebi, odnosima sa drugima i svetu oko nas.

Podsticanje aktivnog učešća – podsticanje aktivnog učešća nije ograničeno samo na učešće u predavanjima, već predstavlja i osnaživanje učesnika da stečena znanja, veštine, stavove, vrednosti i motivaciju primenjuju u ličnom životu nakon predavanja.

Pružanje prilike za učenje „čitavim bićem“ – holistički pristup procesu učenja koji pored prenošenja znanja i veština podrazumeva i dovoljno prostora za promenu stavova, vrednosti i uverenja.

Aktivnosti se usklađuju sa postojećim nivoom znanja učesnika/ca i izraženim potrebama – neophodno je da obrazovne aktivnosti nose u sebi izvesnu dozu izazova za učesnike/ce. Količina izazova je pažljivo odmerena u skladu sa karakteristikama pojedinaca u grupi i stadijumom razvoja grupe.

 

Želite da organizujemo predavanja kod vas u školi?